Przedmioty liturgiczne, ich przeznaczenie i symbolika

Bardzo często spotykamy się z pojęciem „przedmioty liturgiczne”. Warto wiedzieć, czego dokładnie dotyczy ta nazwa.
Zatem, przedmioty liturgiczne to szaty liturgiczne oraz ruchome elementy przestrzeni kościoła, które służą do sprawowania liturgii.

Jak to dawniej bywało?

W czasach początków chrześcijaństwa, do sprawowania Eucharystii używano przedmiotów codziennego użytku. Nie było również specjalnych szat liturgicznych. Na uroczystość mszy zakładano ubrania noszone od święta. Dopiero z upływem czasu zaczęto tworzyć specjalne naczynia i przedmioty przeznaczone do tego celu.
Do wykonania tych przedmiotów używa się materiałów „szlachetnych i trwałych, by były godne tajemnic do jakich są stosowane”. Dlatego też po obrzędowym poświęceniu, przechowuje się je i używa z szacunkiem i troską.

monstrancja

Symbolika wybranych przedmiotów liturgicznych

Każdy przedmiot liturgiczny ma swoje przeznaczenie, a niektóre głęboką symbolikę.
* Do sprawowania Eucharystii konieczne są: chleb i wino oraz woda. Chleb i wino symbolizują z jednej strony człowieka i jego ciężką pracę, a z drugiej Chrystusa.
Natomiast wodą święcona używana jest w różnych czynnościach liturgicznych, ale najważniejsze jest zastosowanie jej w sakramencie chrztu, do obmycia z grzechów.
* Jeżeli zaś chodzi o przedmioty liturgiczne, jest ich wiele, chociażby: monstrancja, kielich i patena, paschał, krzyż, tabernakulum, kadzidło, korporał, świeca, wieczna lampka i inne.
Jednym z ważniejszych naczyń liturgicznych jest monstrancja, służąca do ukazywania wiernym Ciała Pańskiego w celu adoracji lub błogosławienia tłumu. Natomiast z przedmiotów wyróżnia się paschał, czyli duża woskowa świeca, która symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa.
* Bardzo ważną rolę spełniają również szaty liturgiczne. Są różne w zależności od funkcji w sprawowaniu kultu. Bardzo ważną szatą jest ornat, wkładany przez kapłana na albę i stułę przed każdą mszą. Ornat symbolizuje kapłańskie obowiązki i godności, a równocześnie jest symbolem ofiary krzyżowej Chrystusa i ciężaru służby Bożej.