Jak sprawdzić wytrzymałość konstrukcji nośnej?

Badania defektoskopowe to metoda mieszcząca się w sferze zagadnień określanych jako metody badań nieniszczących. Przedmiotowe badania w głównej mierze dążą do wykrycia nieciągłości w materiale konstrukcyjnym. Omawiany typ badań umożliwia wykrywanie wad konstrukcyjnych, między którymi wyliczyć można w szczególności szczeliny, odwarstwienia, ubytki korozyjne, wtrącenia, pustki, pęknięcia, łuski. W dziedzinie, jaką jest defektoskopia stosuje się kilka strategii. Pierwsza z nich to metody elektromagnetyczne, za pośrednictwem której można badać materiały metaliczne. W procedurze tej wydziela się podmetody do których należą: elektryczne do analizy rozpływu prądu w badanym obiekcie; magnetyczne do analizy stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego; indukcyjne do analizy zjawiska prądów wirowych. Kolejną metodą są badania radiologiczne, które dzielę się na defektoskopię rentgenowską bazującą na promieniowaniu rentgenowskim oraz na defektoskopię gamma wykorzystującą promieniowanie gamma. Pośród metod defektoskopowych wyróżnia się również metody akustyczne i ultradźwiękowe które można podzielić na podmetodę echa, cienia i rezonansową. Reszta metod to w szczególności metody termograficzne i penetracyjne.

badania defektoskopowe

Badania defektoskopowe

badania defektoskopowe dają możliwość ujawniania zarówno wad powierzchniowych oraz wewnętrznych. Tą metodę stosuje się przeważnie do kontroli jakości materiałów. Badania kompozytów mogą być oferowane w postaci badań materiałów kompozytowych. Umożliwiają realizowanie analizy wytrzymałościowej przy jednoczesnej wizualizacji przekrojów. Pozwala to między innymi na ocenę poziomu naprężeń porównując to do testowanych fragmentów. Badania kompozytów mogą być również niszczące, dzięki temu można określić wytrzymałość. Potem to pozwala na weryfikację parametrów eksploatacyjnych. Natomiast to wpływa na walidację zdatności produktów w konkretnych zastosowaniach.

badania defektoskopowe

Badania kompozytów

Wspominając o badaniach kompozytów spore przesłanie ma objaśnienie definicji materiału kompozytowego. Jest to wyrób o strukturze niejednorodnej. Materiał ten zbudowany jest z paru cześci. Komponenty te mają niezwykle różnorodne własności. Przeważnie jakiś komponent to spoiwo. Występują takie rodzaje kompozytów jak: strukturalne, laminaty, mikrokompozyty, nanokompozyty, stopy strukturalne.