Czy warto się uczyć języka obcego??W teraźniejszych czasach językiem międzynarodowej komunikacji jest język angielski – tak jak niegdyś był to język francuski. Język francuski znały jednak tylko elity, innymi słowy niewielka liczba osobistości w poszczególnych społeczeństwach, w dzisiejszych czasach zaś wymaga się znajomości angielskiego od niemal każdego . musimy go znać, bez tego z trudem znaleźć pracę, nawet wcale nie tę najlepszą. Angielskim posługuje się na studiach, istnieje przepis mówiący, iż każdy student musi w ciągu studiów zaliczyć choć jeden przedmiot w języku cudzoziemskim i w większości wypadków jest to naturalnie angielski.

Poza tym jest konieczny podczas zagranicznych wczasów (przynajmniej podstawy). W ogóle jeśli ktoś potrzebuje swobodnie poruszać się po współczesnym świecie, musi ten język znać, chociażby w pewnym stopniu. Tyle jednak teorii, a praktyka jest pod każdym względem inna. Tak de facto niewiele ludzi posługuje się tym językiem perfekcyjnie, mimo iż uczy się go w szkołach już małe dzieci. Przede wszystkim wynika to z tego, że szkoły uczą głównie gramatyki i słownictwa w sposób schematyczny, zdecydowanie mniejszy nacisk kładąc na edukację rozumienia ze słuchu i formułowania wypowiedzi, a to jest przecież najważniejsze. Na studiach zaś najczęsciej już zakłada się, że wszyscy albo prawie wszyscy ów język znają, uczenie go jest więc raczej wykorzystywaniem posiadanego zasobu słów i umiejętności w tym obszarze. W rezultacie wielu absolwentów, którzy nie uczyli się języka na własną rękę, ma z nim problem. Wobec tego jedynym wyjściem wydaje się być kurs angielskiego, nie wszystkich jednakże na to stać, nie wszyscy mają też na to wolny czas. W dużych miastach co prawda znaleźć można wiele szkół językowych np angielski kraków bądź prywatnych korepetytorów, dzięki czemu ceny mają kolosalną rozpiętość, ale w mniejszych miasteczkach nie ma takiej dogodnej sytuacji. Częstokroć więc ludzie kształcą się w pojedynkę – z płyt, przez Sieć czy ze szkolnych podręczników.