Batymetria


Batymetria to nauka wchodząca w skład działu hydrometrii, zajmującej się badaniem objętości wód w ciekach i wszelkich zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, rzeki czy morza. Pomiary batymetryczne stosowane są do badania nie tylko głębokości wód, ale również zawartości ich dna. W celu zobrazowania dna zbiornika wodnego wykonuje się mapy batymetryczne. Innym sposobem jest stworzenie przestronnego modelu cyfrowego. Gdy chcemy zbadać dno i stworzyć mapę lub obraz cyfrowy należy umieścić na dnie zbiornika punkty równomiernie rozłożone, o parametrach które znamy i które określają ich położenie przestrzenne. Pomiary batymetryczne potrzebne są do określenia głębokości zbiornika i objętości wód, które mogą go napełnić. Badania takie są realizowane np. na potrzeby żeglugi, żeby sprawdzić możliwości przepływowe dla łodzi i statków, co ważne dla określenia zanurzenia obiektu pływającego, i potrzebnej ku temu ilości wody, tak aby nie zatrzymał się on na mieliźnie. Badania takie muszą być dokonane precyzyjnie, a bez nowoczesnych możliwości technologiczne byłoby to niemożliwe, dlatego stosuje się podczas pomiarów batymetrycznych specjalistyczne łodzie wyposażone w nowoczesne urządzenia oraz nadajniki GPS, pozwalające na dokładne określenie lokalizacji łodzi na wodzie, co jest niezmiernie istotne. Wykorzystuje się specjalne sondy oraz urządzenia pomiarowe. W zależności od rodzaju badań wyróżniamy takie sprzęty do pomiarów batymetrycznych jak te ciśnieniowe czy akustyczne oraz inne. Wyniki badań są przedstawiane na wspomnianych już wyżej mapach batymetrycznych za pomocą izobat, czyli  linii łączącej punkty na tej samej głębokości oraz izolinii, czyli krzywej wskazanej na mapie łączącej punkty o jednakowych wartościach liczbowych konkretnej cechy albo z wykorzystaniem przekrojów poprzecznych czy podłużnych.